rss youtube
Aktualizacja: 05.04.2017

Mała elektrownia wiatrowa - Rysiny - Maszt

elektrownia - gif

Konstrukcja

Jako główny element konstrukcyjny masztu zastosowaliśmy rurę stalową ocynkowaną o średnicy 60,3mm (2 cale). Do niej przyspawaliśmy kawałki kątownika 50x50x5mm. Jeden o długości 20cm i dwa o długości 35cm. Aby zmniejszyć szczelinę (luz) między masztem a głowicą elektrowni przyspawaliśmy dwie dodatkowe opaski na górze masztu. Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementów masztu można zobaczyć na poniższych rysunkach.

Elementy mocujące z kątownika z wyciętym otworem na rurę i otworami na śruby (wymiary na rysunku podano w milimetrach):

maszt - rys.1

Rozmieszczenie elementów mocujących (wymiary w milimetrach):

maszt - rys.2

Opaski na szczycie masztu wykonane z fragmentów rury o średnicy 76,1mm (2,5 cala - tej samej z której zrobiliśmy głowicę) odpowiednio przeciętej i tak wyprofilowanej, aby idealnie przylegała do masztu. Po przyspawaniu wszelkie nierówności i wystające spawy należy zeszlifować tak, żeby obwód opasek był idealnie gładki, ze względu na ich późniejszy kontakt z głowicą. Po zamocowaniu opasek luz pomiędzy masztem a głowicą zmniejszył się do około 1-2mm. Wymiary narysunku w milimetrach.

maszt - rys.3

Kompletny maszt (wymiary w centymetrach):

maszt - rys.4

Mocowanie masztu do ściany

Dosyć ważny element, na który należy zwrócić szczególną uwagę. Przed planowaniem montażu masztu do ściany budynku, należy się zastanowić, czy ściana jest wystarczająco mocna, aby przenieść ciężar własny elektrowni oraz obciążenie wiatrem. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że ściana "da radę", to możemy przystąpić do montażu masztu.

maszt - rys.5

Użyliśmy 2 rodzaje zamocowań. W fazie pierwszej zastosowaliśmy śruby M10 i kołki rozporowe (mocowanie na rozpór), a w fazie drugiej pręty gwintowane M10 przełożone przez wywiercone na wylot przez ścianę otwory. Śruby te dodatkowo usztywniają ścianę budynku, poprzez jej "ściskanie" - z jednej strony przez maszt, a z drugiej przez kantówki z drewna sosnowego. Ogranicza to w znacznym stopniu możliwość "wyłamania" szczytu budynku.

Nakrętki na prętach zostały zaspawane, aby je unieruchomić. Zaspawane nakrętki znajdują się na zewnątrz budynku.

Uziemienie

Gdy już zamontujemy maszt naszej elektrowni powinniśmy zająć się ochroną przed wyładowaniem atmosferycznym. Najwyżej położonym punktem na dachu budynku jest teraz maszt elektrowni i istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas burzy właśnie on zostanie celem w który uderzy piorun.


Najprościej i najlepiej jest połączyć maszt elektrowni z istniejącą instalacją odgromową budynku.

W naszym przypadku niestety nie było takiej możliwości.

Sposób podłączenia uziemienia do masztu przedstawia lewy dolny róg poprzedniej ilustracji.

Jako przewód łączący maszt z kątownikiem (50x50x3mm - długość 1,80m) wbitym w ziemię na głębokość około 2,00m (koniec kątownika 0,20m poniżej poziomu terenu) zastosowaliśmy linkę aluminiową, taką samą jaką często płynie prąd do naszych domów (napowietrzną linią elektroenergetyczną).

Przyznaję, że może taki sposób uziomu nie jest profesjonalny, ale do naszych celów powinien wystarczyć.

Kilka fotek...

Cały maszt Elementy mocujące Zbliżenie;) Opaski Opaska dolna Opaska górna Zamontowany maszt (jeszcze bez śrub na wylot) Widok od strony strychu Strona prawa... Dół Góra Uziemienie - góra Uziemienie - dół Kompletny maszt...

Następny przystanek - głowica elektrowni